• For kids
    לילדים

לילדים

הילדים ברוכים אצלינו מכל הלב!

הילדים ברוכים אצלינו מכל הלב! בעגלה, אופניים קטנים, קורקינט ניתן לנוע חופשית בקניון שבו יש מדרחוב פתוח ומוגן. עבור הקטנים ביותר ישנם חדרי ההנקה. במידה ומזג האוויר נאה ניתן להשתמש במגרשי הילדים.